قناري بازي


تاريخچه پيدايش قناري

Posted in آموزشي توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: ,

Canaries001

برطبق مدارک و شواهد موجود قناری برای اولین بار در چند جزیره کوچک واقع در اقیانوس آتلانتیک (اطلس) که دارای هوایی معتدل می باشند دیده شده است این سرزمین ها عبارتند از جزایر قناری که در کنار سواحل آفریقا واقع شده ومتعلق به کشور اسپانیا می باشد و نیز جزایر مادریا و آزورز که جزء خاک پرتغال هستند. تصور می شود ملوانان یک کشتی اسپانیایی هنگام عبور از کنارسواحل جزایر قناری، متوجه پرنده هاي کوچک و آواز خوان می شوند که به طور آزاد در این سرزمین ها زندگی می کردند آنها تعداد زیادی از این پرنده ها را گرفته و با خود به اسپانیا می برند. در واقع این پرنده ها اجداد قناری های امروزی می باشد که نام خود را از روی جـــزایری که برای اولین بار در آنها یافت شده اند اقتبـــــاس کرده اند.