قناري بازي


سال نو مبارک

Posted in عکس توسط ghanaribazi در مارس 30, 2010

سال نو مبارک

با ياري ايزد توانا، سالي خوب و پر برکت و بي دروغ، سالي پربار و پرجوجه و بي مرگ و مير براي شما عاشقان اين پرندگان زيبا آرزو دارم

پاينده باشيد

Gol-be-sar