قناري بازي


Brown-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژانویه 29, 2010
Tags: , , , , ,

قناري قهوه اي رنگ -Brown-Canary

Brown-Canary

(more…)

Parisian Frilled Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژانویه 22, 2010
Tags: , , , , , ,

فري پاريسي -Parisian Frilled Canary

این نژاد درشت ترین نوع قناری در حال حاضر می باشد که طول بدنش به ۱۹الی۲۴ سانتی متر می رسد و در فرانسه بوجود آمده است ولی متاسقانه زمان و چگونگی ظهور این نژاد به درستی مشخص نیست، اما به نظر می رسد که از قرن ۱۷ در پاریس وجود داشته است. پرها در اين نوع به صورت جدا از بدن و به حالت سیخ شده می باشد.

Parisian Frill Canary

(more…)

Colored-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژانویه 22, 2010
Tags: , , , ,

عکس هاي زيبايي از اين پرندگان زيبا

Colored-Canary

(more…)

Yorkshire-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژانویه 21, 2010
Tags: , , , ,

قناري نژاد یورکشایر

جزء قناری های درشت اندام می باشد و طو ل بدنش به ۱۷ الی ۱۹ سانتی متر می رسد؛ برای اولین بار در سال ۱۸۷۰ از نژاد لانکشایر در انگلستان، بلژیک و نروژ بوجود آمده است. سر آن گرد بوده و چشم ها در مرکز سر قرار داشته و پرهای بالای چشم حالت ابروی پهنی را ایجاد می کند. شانه های آن پهن و گرد است. از پشت سر تا انتهای دم در یک امتداد قرار می گیرد. پرهای آن کوتاه ابریشمی پر پشت و چسبیده به بدن است .

Yorkshire-Canary

(more…)

Lancashire-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژانویه 17, 2010
Tags: , , , ,

پرواز زيباي قناري نژاد لانکشاير

Lancashire-Canary

(more…)

صفحهٔ بعد »