قناري بازي


Colored-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: , , , ,

قناري هاي رنگي جديد

Ágata Topacio Amarillo Mosaico (more…)

Northern dutch frill

Posted in عکس توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: , , ,

فری شمال هلند- Northern dutch frill

این نژاد در شمال فرانسه و هلند پا به عرصه وجود نهاده است. پرها با فاصله از بدن قرار می گیرند و جثه پرنده را بزرگتر نشان می دهند. دم او بلند و مستقیم می باشد و طول بدنش حدود ۱۷ تا ۱۸ سانتی متر است. حرکات او خیلی آهسته و با تعمق و پرهای ناحیه سر و گردن اين نژاد صاف می باشند. بر خلاف سایر نژادهای فری قناری های این نژاد والدین خوبی هستند و جوجه هایشان را به خوبی پرورش می دهند. از این رو برای کسب مهارت افراد کم تجربه مناسب می باشند.

(more…)

Red-Canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: , , , ,

Red-Canary

قناري به رنگ قرمز

Red-Canary04

(more…)

White-canary

Posted in عکس توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: , , ,

قناري سفيد رنگ , White-canary

White001

(more…)

تاريخچه پيدايش قناري

Posted in آموزشي توسط ghanaribazi در دسامبر 31, 2009
Tags: ,

Canaries001

برطبق مدارک و شواهد موجود قناری برای اولین بار در چند جزیره کوچک واقع در اقیانوس آتلانتیک (اطلس) که دارای هوایی معتدل می باشند دیده شده است این سرزمین ها عبارتند از جزایر قناری که در کنار سواحل آفریقا واقع شده ومتعلق به کشور اسپانیا می باشد و نیز جزایر مادریا و آزورز که جزء خاک پرتغال هستند. تصور می شود ملوانان یک کشتی اسپانیایی هنگام عبور از کنارسواحل جزایر قناری، متوجه پرنده هاي کوچک و آواز خوان می شوند که به طور آزاد در این سرزمین ها زندگی می کردند آنها تعداد زیادی از این پرنده ها را گرفته و با خود به اسپانیا می برند. در واقع این پرنده ها اجداد قناری های امروزی می باشد که نام خود را از روی جـــزایری که برای اولین بار در آنها یافت شده اند اقتبـــــاس کرده اند.