قناري بازي


قناري هاي فري فوق العاده زيبا

Posted in عکس توسط ghanaribazi در اکتبر 21, 2010
Tags: , , ,

قناري هاي فري فوق العاده زيبا

frill-Canary (more…)

قناري Padovan

Posted in عکس توسط ghanaribazi در آگوست 22, 2010
Tags: , , , , , ,

قناري Padovan

ببخشيد که چند روزي نتونستم آپديت کنم، به اميد خدا ادامه ميدم ، براي شروع يه سري عکس از زيباترين نوع قناري رو ميذارم، قناري Padovan

Padovan

(more…)

جفت هاي زيبا

Posted in عکس توسط ghanaribazi در ژوئیه 20, 2010
Tags: , , ,

جفت هاي زيبا

Canary0028906

(more…)

نمايشگاه قناري قم – ارديبهشت 1389

نمايشگاه قناري قم –  ارديبهشت 1389

پرورش قناري در شهرستان بيرجند

Posted in فيلم توسط ghanaribazi در مِی 22, 2010
Tags: , , , ,

پرورش قناري در بيرجند

صفحهٔ بعد »